SA LAHAT NG CONSUMANTE NG WATER DISTRICT:

BILANG PASASALAMAT SA AMING IKA-21 NA ANIBERSARYO, INIHAHANDOG NG WAO WATER DISTRICT ANG “ALCOHOL REFILL MO, SAGOT KO!” PROMO.

MAGDALA LAMANG NG EMPTY ALCOHOL BOTTLE(100ML) SA MAY 26, 2020 AT SAGOT NAMIN ANG ALCOHOL NINYO.